Tvary a tváre - divadelný workshop / 2. ročník

Autor: VIOLA | Dátum: 19.08.2019 10:00TVARY A TVÁRE / 19. - 21. augusta 2019

Aj tento rok pripravujeme divadelný workshop TVARY A TVÁRE. Bude zameraný opäť na problematiku divadla pre deti smerujúceho k autenticite, pocitu, zážitku.
Uskutoční sa v priestoroch centra pre umenie VIOLA v Prešove. Podujatie je určené prioritne absolventom umeleckých odborov (herectvo, bábkoherectvo, tvorivá dramatika, výtvarné umenie, hudba), ktorí majú záujem venovať sa divadlu pre deti.

Téma workshopu:
OD JULESA VERNEHO K SUPERHRDINOM

Divadlo sa neustále snaží vymedziť voči konkurencii iných zážitkových médií a virtuálnych realít. Náplňou workshopu je zameranie sa na proces autorskej, hereckej a režijnej tvorby v profesionálnom divadle pre deti a mládež. Témou workshopu je:
- konceptuálna práca s literárnou predlohou;
- hľadanie inscenačných prvkov a postupov, ktoré by dnešné dieťa naplno akceptovalo a vtiahlo ho do sveta fiktívneho príbehu;
- skúmanie archetypu superhrdinu, jeho hodnôt, cieľov a superschopností, kreovanie charakterov ostatných postáv;
- hľadanie elementárneho emočného bodu, zdroja dobrodružného príbehu, variačne prítomného v jednotlivých situáciách, akciách príbehu;
- vytváranie a využívanie divadelný trikov, využitie vizuálnych médií v divadle, postupy fyzického divadla a klauniády;
- iluzívnosť verzus antiiluzívnosť, ktoré môžu byť zdrojom nevšedne intenzívneho diváckeho zážitku.
Súčasťou projektu bude vytvorenie autorských inscenačných tvarov, prezentácia pre verejnosť a diskusia s divákmi.
Lektori:
režisérka Júlia Rázusová 

dramaturgička Alžbeta Verešpejová.

Možnosť účasti na workshope je bezplatná!
Počet účastníkov obmedzený.Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Naspäť na výpis