Dejiny Rusínov na Spiši

Autor: VIOLA | Dátum: 07.09.2021 17:00

Významným počinom v spracovaní dejín vybraných regiónov východného Slovenska je nová publikácia autorov Martina Furmaníka, Juraja Pavlisa, Márie Staňovej Michalkovej a Miroslava Števíka Dejiny Rusínov na Spiši. Vydalo ju Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v dvojjazyčnej verzii – rusínskej a slovenskej. Kniha obsahuje viacero poznatkov, ktoré sú publikované vôbec po prvýkrát. Je členená na štyri kapitoly. V prvej kapitole sa M. Števík venuje dejinám spišských Rusínov od stredoveku do roku 1848, v druhej kapitole sa J. Pavlis zaoberá Rusínmi na Spiši v období rokov 1848 – 1918 a tretia kapitola, ktorej autorom je M. Furmanik pojednáva o spišských Rusínoch od roku 1918 do súčasnosti. Posledná štvrtá kapitola M. Staňovej Michalkovej skúma Rusínov na Spiši z etnografického hľadiska.

Publikácia vznikla s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, viacerých rusínskych obcí na Spiši, Prešovskej archieparchie a Košického samosprávneho kraja.

Predstavenie knihy širokej prešovskej verejnosti povedie historička Andrea Sivaničová. Hudobným hosťom budú rodáčky zo spišskej rusínskej obce Jarabina Anna Derevjaníková a Monika Kormaníková.

Srdečné pozvanie na prezentáciu knihy patrí nielen Rusínom, ale aj priaznivcom rusínskeho etnika a záujemcom o históriu a kultúru východoslovenských regiónov.

Divadlo VIOLA
VSTUP VOĽNÝ

Miesta je možné rezervovať, kontaktujte nás: info@violapresov.sk, 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)Sedenie bude upravené podľa aktuálnych opatrení.Naše priestory sú neustále vetrané vďaka vzduchotechnike.

***

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú podmienky pre vstup na podujatie vychádzať z predpisov aktuálne platných pre deň, v ktorý sa podujatie uskutoční.

Naspäť na výpis