Jan Skácel: DNES HOSTY MÁM...

Kúpiť vstupenku online

Autor: VIOLA | Dátum: 01.10.2022 18:00


DNES HOSTY MÁM...

verše Jana Skácela v čítaní a dušechvení

Pozývame vás na druhý program cyklu - Blízka či vzdialená? Stretnutia s českou literatúrou - , ktorým si chceme pripomenúť  100. výročie narodenia básnika moravskej krajiny, básnika ticha a pokory, básnika zakazovaného i milovaného.  

Pozývame na podvečerné stretnutie s poéziou autora, ktorý vo svojej úvahe (i nad vlastným) poslaním básnika vraví:

 „Básnik je radar pod lipami, básnik neodpovedá, len sa pýta. Básne neodpovedajú na otázky, ale vyvolávajú ďalšie a nové. Básnik sa musí pýtať na príčiny strachu a ohrozenia, viny a zrady, lásky a smrti. Báseň je steblo. Je to steblo záchrany a my sme súčasne tí, ktorí sa topia, i vodstvo na tomto stroskotanom svete“.
Pozývame i na stretnutie s hudbou, ktorá bude verše inšpiratívne sprevádzať.

Účinkujú: Peter Milčák, Peter Vilhan, Soňa Pariláková
Hudba: Peter Tóth
Scenár: Soňa Pariláková


Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.


Divadlo VIOLA / divadlo, Prešov, Tkáčska 2

VSTUPNÉ 3 €

Vstupenky si môžete zakúpiť on line na našej web stránke.
Lístky je možné zakúpiť elektronicky priebežne, najneskôr v deň pred konaním podujatia do 24.00 hod. V prípade, že si neviete zakúpiť vstupenku on line, kontaktujte nás: info@violapresov.sk, 0910 189 007 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)

Naspäť na výpis