Emil Tréval / Stretnutia na 49. rovnobežke

Kúpiť vstupenku online

Autor: Viola | Dátum: 28.11.2019 18:00

Stretnutia na 49. rovnobežke
2. ročník cyklu umeleckých večerov
EMIL TRÉVAL (1859 - 1929)
cesta lekára a spisovateľa z Prešova do Prahy

Druhý ročník umeleckého projektu Stretnutia na 49. rovnobežke
je venovaný štyrom osobnostiam, ktoré zasiahli svojou umeleckou činnosťou do dejín umenia a kultúry nie iba v regióne, ale vo výraznej miere aj v zahraničí. Súčasťou každého večera je hudobná časť pozostávajúca z výberu salónnej hudby, ktorá mohla znieť v danej historickej epoche a lokalite, kde osobnosť pôsobila. Po prešovskom rodákovi a maliarovi Bogdanim, ktorého sme predstavili v júni a ktorého cesty smerovali až do Londýna, a maliarovi Maxovi Kurthovi, ktorý zas prišiel do Prešova z Nemecka a prežil tu veľkú časť svojho života, bude novembrové stretnutie patriť lekárovi a spisovateľovi Emilovi Trévalovi.

EMIL TRÉVAL sa narodil v Prešove a pochádzal z rodiny súdneho úradníka, neskôr notára, Václava Waltera. Vďaka otcovmu povolaniu spoznal v mladosti život v rôznych mestách na Morave a po maturite vyštudoval medicínu. Jeho prvé publikačné pokusy, ktoré podpisoval vlastným menom MUDr. Václav Walter, súviseli práve s jeho povolaním, neskoršie beletristické práce publikoval pod pseudonymom Emil Tréval, ba i pod inými menami...
Príďte sa do Violy dozvedieť niečo viac o jeho živote a tvorbe.

Hudobný program:
Franz Drdla - Suvenír
Josef Suk - Klavírní skladby op. 7
1. Píseň lásky
2. Humoreska
3. Vzpomínky
4. Idylky (F Dur, f mol)
5. Dumka

Klavirista PETER PLÁŇAVSKÝ je rodákom z Považskej Bystrice. Klavír vyštudoval na Konzervatóriu v Žiline v triede Mgr. Art. Ľudmily Fraňovej a vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej Škole Múzických Umení v triede prof. Mariána Lapšanského. Zúčastnil sa viacerých interpretačných súťaží: Medzinárodná súťaž Beethovenúv Hradec, Medzinárodná interpretačná súťaž Forum per tasti v Banskej Bystrici či Súťaž Slovenských Konzervatórií, z ktorej si odniesol 3. cenu. Pod vedením Mgr. Art. Dariny Švárnej sa (spolu s Ivanom Korcom) stal držiteľom 3. ceny na Schubertovej Medzinárodnej klavírnej súťaži pre klavírne duá a tiež 1. ceny na súťaži Slovenských Konzervatórií v komornej hre. Pláňavský bol taktiež semifinalistom 9. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela. Okrem toho účinkoval na Stredoeurópskom festivale koncertného umenia v Žiline, na festivale Bach Tribute v Banskej Štiavnici. Pravidelne sa zúčastňuje majstrovských kurzov pod vedením renomovaných klaviristov a pedagógov. Venuje sa tiež komornej hre. Spolupracoval so školským orchestrom konzervatória v Žiline, s ŠKO Žilina, Symfonickým orchestrom VŠMU v Bratislave a taktiež s orchestrom Štátnej filharmónie Košice. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg a korepetítor na Konzervatóriu v Žiline.

Účinkujú:
Andrea Sivaničová história
Soňa Pariláková moderovanie a umelecký prednes
Peter Pláňavský klavír

VIOLA centrum pre umenie / klub
Vstupné: 2 €

Vstupenky je možné zakúpiť cez internetový predaj v rámci nášho servera
alebo osobne vo VIOLE v čase otváracích hodín kaviarne.
Lístky je možné zakúpiť elektronicky priebežne, najneskôr v deň pred konaním podujatia do 24.00 hod.
V deň konania podujatia je možné zakúpiť vstupenky hodinu pred začiatkom alebo v kaviarni VIOLY, počas otváracích hodín.

Naspäť na výpis