NOVÝ PROGRAM PRE ŠKOLY

Autor: Divadlo VIOLA | september - október 2023PRIPRAVUJEME:

UNIKÁTNE zážitkové, vzdelávacie a umelecké podujatie pre žiakov 2. stupňa základných škôl (8.-9. ročník) a pre stredoškolákov. Voľne inšpirované Listinou základných práv a slobôd a súčasným stavom spoločnosti i realitou virtuálneho sveta.

Vážení pedagógovia, doprajte Vám a Vašim zverencom dopoludnie s hercami, lektormi a právnikom, na ktoré len tak ľahko nezabudnete!

Naše grantové financie pokryjú len 10 repríz, neváhajte preto rezervovať možnosť účasti čím skôr!

Termíny budú dohodnuté priamo so záujemcami koncom augusta. Vzdelávanie prebehne v mesiacoch september – október 2023.


Časové trvanie: 9.00 – 12.00


Určené: vždy pre 1 školský kolektív (1-2 triedy z jednej školy).


PROGRAM

Ja, novinár! (divadelné predstavenie) / 3 EUR

Homo – libertas – lex  (workshopy)

Homo – libertas – lex  (prednáška a diskusia s právnikom)


Pôjde o novú interaktívnu divadelnú tvorbu s prvkami Divadla fórum.

Je možné iba novinovou správou ovplyvniť život človeka? Odvrátiť alebo naopak privolať vojnu? Vyvolať nenávisť či naopak vzbudiť súcit? Zmeniť dejiny?

Štve Vás občas, že sa v divadle musí iba sedieť a sledovať príbeh, do ktorého divák nemá možnosť zasiahnuť? A čo keby práve divák dokázal vymyslieť lepší koniec? Čo keby ste mali možnosť ovplyvniť celý príbeh od začiatku do konca? Zvládli by ste to?

Pokiaľ ste na väčšinu otázok odpovedali áno, potom je projekt šitý Vám na mieru.

Divadlo fórum je špecifické práve tým, že prizýva divákov k priamemu zapojeniu do deja, a to ľubovoľnou formou – či už komentárom alebo aktívnym zhraním jednotlivých situácií príbehu.

V našej téme sa zameriame na reálne historické udalosti 20. storočia, a to s vyústením do dnešnej doby. Na pozadí rozvoja novinárčiny, zdieľania informácií a problematiky dôveryhodnosti ich zdrojov (hoaxy) nás budú zaujímať najmä otázky týkajúce sa šírenia strachu a cieleného využitia nepravdy k ovplyvneniu myslenia a jednania ľudí. Po predstavení divadla fórum a worskhope bude nasledovať diskusia s odborníkom v odbore právo (súdnictvo, prokuratúra, advokácia), ktorej cieľom bude ukotvenie témy do širších legislatívnych súvislostí.


Organizátor: Divadlo VIOLA, občianske združenie Šušľavá mušľa

Naspäť na výpis