Východiská, podoby, perspektívy / Divadlo pre deti

Autor: VIOLA | Dátum: 27.08.2020 15:30


Milí priatelia, začíname symbolicky – podujatím o divadle pre deti...

Koniec augusta bude vo VIOLE patriť druhému ročníku konferencie s medzinárodnou účasťou venovanej divadlu pre deti. Jej súčasťou bude divadelný workshop pre hercov, pedagógov, študentov.
Nadviažeme na minuloročné úvahy o tom, ako divadlo môže prispievať k vzdelávaniu a harmonizovaniu detí a mladej generácie a rozvíjaniu ich schopnosti vnímať umelecké hodnoty. Pozornosť budeme venovať téme – aký je potenciál divadla a vôbec umenia posilňovať citlivosť, vnímavosť a odolnosť voči negatívnym javom v súčasnej spoločnosti, ktoré prinášajú so sebou i rôzne podoby násilia.
Predstavujeme Vám program, informácie o prednášajúcich budeme priebežne dopĺňať.

27. august 2020 (štvrtok)
15.30 – 17.30 / klub
Cez hru k divadlu
divadelný workshop pre študentov, hercov, pedagógov
Lektori: Jiří Jelínek (režisér), Zdeněk Král (skladateľ)
vstup voľný

Sprievodný program:
18.00 – 19.30 / divadlo
Stretnutia na 49. rovnobežke
Leopold Lahola (1918 – 1968) – spomienkový umelecký večer
https://www.facebook.com/events/386479692330488/

28. august 2020 (piatok)
konferencia
9.00 – 11.00 / divadlo
Soňa Pariláková (pedagogička, interpretka umeleckého slova)
     „Kto tvorí, je zároveň tvorený.“ – Umenie a zdravý vývoj dieťaťa.
Lenka Dzadíková (teatrologička, recenzentka)
     Súčasné slovenské divadlo pre mládež
Jaroslava Čajková  (pedagogička a odborná pracovníčka umeleckého prednesu - VŠMU, NOC)
     Od Zuzanky Hraškovie k Zuzane alebo od sociálneho k umeleckému. (Inscenačné interpretácie Hviezdoslavovej básne na Hviezdoslavových Kubínoch)
Iveta Škripková (dramaturgička, scenáristka, riaditeľka divadla)
     Divadlo + školy = budúcnosť ?
     (Profesionálne divadlo pre deti v súčasnom vzdelávacom systéme škôl z pohľadu dramaturgie BDNR)

11.00 – 11.30 PRESTÁVKA

11.30 – 13.00 / klub
Jiří Jelínek (režisér), Zdeněk Král (skladateľ)
     Autorské divadlo pre deti
Jana Mikitková (režisérka, dramaturgička, pedagogička)
     Herec ako dieťa, dieťa ako herec a divák ako (na)sledovateľ
Peter Biž (herec)
     Etika dialógu herca s dieťaťom - skúsenosti zdravotného klauna
Martina Kormošová (koordinátorka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)
     Podpora ochrany detí pred násilím

13.00 – 13.30 PRESTÁVKA

13.30 – 14.00 / klub
Kolokvium a záverečná diskusia

17.00 / divadlo
Aladin (PREMIÉRA)

Všetci referujúci privítajú namiesto akademickej debaty živý rozhovor s ďalšími účastníkmi, ktorí prejavia o účasť na konferencii záujem. Priestor naň bude v rámci diskusií po každom bloku príspevkov a zároveň v rámci záverečného kolokvia.
Účasť je pre verejnosť voľná, počet obmedzený.
Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili na adrese info@violapresov.sk a kvôli stále trvajúcim opatreniam a s nimi súvisiacimi obmedzeniami tiež uviedli, na ktorých častiach programu sa zúčastnia:

27. august Divadelný workshop 15.30 – 17.30 mám záujem / nemám záujem
27. august Stretnutia na 49. rovnobežke 18.00 – 19.30 mám záujem / nemám záujem
28. august Konferencia 9.00 - 14.00 mám záujem / nemám záujem
28. august ALADIN premiéra 17.00 mám záujem / nemám záujem

Naspäť na výpis