Oto Ferenczy - spomienkový večer

Autor: VIOLA | Dátum: 19.02.2020 18:00


Všetkým záujemcom o dejiny hudobnej kultúry i o jej súčasné podoby a tváre s radosťou oznamujeme, 

že náš autorský cyklus Cesty k hudbe pokračuje i v roku 2020 svojimi večermi. Budú ho tvoriť už tradičné tematické okruhy:
V retrospektíve – spomienkové večery na slovenských skladateľov
O hudbe s jej tvorcami – moderované večery s hudobnými skladateľmi a premiérovými uvedeniami diel
Túžba tvoriť – prednášky o súčasnej hudobnej tvorbe a interpretácii.
Cyklus sme zároveň rozšírili o nový typ programu - interpretačné workshopy spojené s koncertnou prezentáciou Múzam v ústrety. Tento rok ich bude viesť výnimočná Iva Bittová.
***
Cyklus začne vo februári spomienkovým večerom na hudobného skladateľa, teoretika a pedagóga Ota Ferenczyho (1921 – 2000), ktorý bol rodákom z východného Slovenska, z dedinky Brezovica nad Torysou. Cesty potomka známeho zemianskeho rodu viedli na gymnázium do Košíc a potom na hudobné štúdiá do Bratislavy, kde pôsobil celý svoj život. Stál pri zrode Vysokej školy múzických umení, zároveň bol v 60. rokoch minulého storočia jej rektorom. Tak prišiel zlom...
Naše rozprávanie o tom, čo všetko znamená pre človeka mladícke nadšenie a túžba umelecky sa presadiť a ako sa do života vpečaťujú politické deje a spoločenské udalosti, bude hudobne dotvárať popredné umelecké zoskupenie Československé komorné duo, ktoré prednesie Ferenczyho Sonátu pre husle a klavír.

Večer moderuje: Soňa Pariláková
Účinkujú:
Československé komorní duo
Pavel Burdych / husle
Zuzana Berešová / klavír

Z verejných zdrojov podporil Hudobný fond

VIOLA centrum pre umenie / divadlo
VSTUP VOĽNÝ

Miesta si môžete rezervovať priamo vo VIOLE alebo na info@violapresov.sk / 0905 688 665 (t. č. je aktívne v čase otváracích hodín kaviarne)

Naspäť na výpis