Debaty o umeleckej slobode

Autor: VIOLA | Dátum: 15.09.2021 17:00

Predvojom večerného koncertu Vladimíra Mertu vo VIOLE je cyklus popularizačných prednášok pre verejnosť. Prednášateľmi budú Irena Šulcová a Vladimír Merta. Umelecké a pedagogické témy Josepha Beuysa (1921 - 1986) budú predmetom prvého uvažovania. Beuys bol nemecký umelec, učiteľ a teoretik umenia, ktorý mal v druhej polovici 20. storočia veľký vplyv na medzinárodné umenie. Založil umelecké hnutie Fluxus, ktoré sa stalo vo svete známe aj vďaka organizovaniu umeleckých udalostí a performancií. Pracoval s médiami a viacerými vizuálnymi technikami, vrátane maľby, sochy, grafiky a inštalácie. Jeho práca je založená na koncepte humanizmu, sociálnej filozofie a antroposofie. Vrcholí jeho „rozšírenou definíciou umenia“ a myšlienkou sociálneho sochárstva ako gesamtkunstwerku, ku ktorej sa hlásil ako k tvorivej a participatívnej úlohe pri formovaní spoločnosti a politiky. Jeho kariéru charakterizovali otvorené verejné diskusie o veľmi širokom spektre tém vrátane politických, environmentálnych, sociálnych a dlhodobých kultúrnych trendov. Beuys je dnes považovaný za jedného z najvplyvnejších umelcov druhej polovice 20. storočia.

V druhom bloku bude Vladimír Merta, dlhoročný obdivovateľ a výskumník tradičnej umeleckej kultúry hovoriť o dopadoch sociálno-kultúrnych zmien na folklór, ktorý sa začal v prostredí komerčného umeleckého priemyslu deformovať, zneužívať, nadužívať.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Divadlo VIOLA

VSTUP VOĽNÝ

Miesta je možné rezervovať, kontaktujte nás: info@violapresov.sk, 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)
Sedenie bude upravené podľa aktuálnych opatrení.
Naše priestory sú neustále vetrané vďaka vzduchotechnike.
***
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú podmienky pre vstup na podujatie vychádzať z predpisov aktuálne platných pre deň, v ktorý sa podujatie uskutoční. 

Naspäť na výpis