Vilecov Prešov

Autor: VIOLA | Dátum: 22.10.2021 10:00


VILECOV PREŠOV

Pre žiakov a pedagógov ZUŠ a konzervatórií prinášame novú sériu umelecko-vzdelávacích podujatí v oblasti sólovej a komornej hry.

/prednáška, seminár s diskusiou, interpretačné kurzy - klavír, husle, viola, violončelo, komorná hra/

Vstup na podujatie: bez poplatku

Účasť možná na základe prihlásenia sa do 18.10. a rezervácie miest (koncerty)

Info a kontakt: info@violapresov.sk    0910 189 007

Divadlo VIOLA, Prešov, Tkáčska 2

Podujatie sa koná v rámci projektu Cesty k hudbe

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu


PROGRAM

Piatok 22. október

10.00 – 11.30

Osobnosť T. A. Matthaya a jeho svet klavírneho tónu v Akte dotyku

prednáška a prezentácia poslednej prekladovej knihy prof. Starostu.

Lektorka: Xénia Jarová

14.00 – 16.00

Interpretačný kurz W 1 – klavír

Lektorka: Xénia Jarová

18.00 – 19.00

Inšpiratívna poetika klavírnej miniatúry

klavírny koncert

Interpretka: Xénia Jarová


Sobota 23. október

9.00 – 10.30

Komorná hra je komunikácia

seminár spojený s diskusiou

11.00 – 13.00

Interpretačný kurz W 2 – klavír. Lektorka: Xénia Jarová

Interpretačný kurz W 3 – husle. Lektor: Juraj Tomka

Interpretačný kurz W 4 – viola. Lektorka: Veronika Kubešová

Interpretačný kurz W 5 – violončelo. Lektor: Pavol Mucha

14.00 – 16.00 

Interpretačný kurz W 6 – husle. Lektor: Juraj Tomka

Interpretačný kurz W 7 – viola. Lektorka: Veronika Kubešová

Interpretačný kurz W 8 – violončelo. Lektor: Pavol Mucha

18.00 – 19.00

Schumann a Matthay

koncert klavírneho kvarteta

Interpreti: Juraj Tomka, Veronika Kubešová, Pavol Mucha, Xénia Jarová


Nedeľa 24. október

11.00 – 12.00

Nedeľné matiné

Koncert sólovej a komornej hudby, určený pre verejnosť.

Účinkovať budú vybraní účastníci kurzov a lektori.


INFORMÁCIE A POKYNY

Prednáška a seminár s diskusiou – sú určené pre pedagógov ZUŠ, konzervatórií, študentov umeleckých akadémií a humanitných odborov, širokej verejnosti. Počet miest obmedzený, je potrebné prihlásiť sa vopred.

Interpretačné kurzy - workshopy (W 1 – 8) – sú určené pre prihlásených žiakov, študentov, pedagógov ZUŠ a konzervatórií. Počet mieste obmedzený, je potrebné prihlásiť sa vopred. V rámci prihlásenia je potrebné uviesť meno, vek, hudobný nástroj, vybraný repertoár. Pôjde o otvorené hodiny s prítomnosťou publika. Lektori budú pracovať so žiakmi na skladbách, ktoré si vyberú a pripravia. Výber sólových skladieb je možné s lektormi vopred konzultovať. Zároveň sú k dispozícii lektormi vopred vybrané skladby pre komornú hru. Usporiadateľ ich poskytne na požiadanie. Čas jednej hodiny: 30 - 45 min.

Kontakt pre prihlasovanie (najneskôr do 18.10.) a poskytovanie ďalších informácií: info@violapresov.sk

0910 189 007

Naspäť na výpis