Jana Kubánková / Lonely self – Osamělé já

Autor: VIOLA | Dátum: 28.05.2021 19:00


Pozývame Vás na sólový husľový koncert

JANY KUBÁNKOVEJ

Projekt Lonely self - Osamělé já


O projekte

Ide o unikátny koncertný projekt pre sólové husle, ktorý prezentuje českých moderných autorov z obdobia medzi rokmi 1918 – 2018. Súčasťou projektu je živé rozprávanie o autoroch, ich dielach a ich vnútornom i vonkajšom boji pri tvorbe. Zložitá politická situácia, svetová vojna, komunistický režim. Ako sa autori vyrovnávali s takýmito podmienkami? Ako sa tieto skutočnosti odrazili na ich tvorbe, voľbe zvukových i formálnych prostriedkov? Sloboda umeleckého vyjadrenia je základným predpokladom vzniku umeleckého diela. Ako bola ohrozovaná sloboda umeleckého vyjadrenia v týchto časoch? Ako nakoniec ich slobodná tvorba ovplyvnila ich skutočnú slobodu v reálnom svete? Medzinárodná premiéra projektu prebehla v lete 2018 vo Washingtone DC, USA, na Koncerte pre Veľvyslanectvo Českej republiky a koncerte pre Medzinárodnú nadáciu obetí komunizmu. 


O interpretke

Jana Kubánková

huslistka, slobodná umelkyňa, lektorka.

Vyštudovala Gymnázium Jana Nerudu s hudobným zameraním a Akadémiu múzických umení v Prahe. V rokoch 2006, 2007 a 2008 získala štipendium na prestížnej Meadowmount School of Music v USA. Debutovala už v dvanástich rokoch vo Vivaldiho dvojkoncerte s majstrom Josefom Sukom. Ako sólistka potom vystúpila s poprednými českými orchestrami, napr. Pražskou filharmóniou či Pražským komorným orchestrom. Už v priebehu raných štúdií získala mnohé ocenenia a vystupovala v živých koncertných prenosoch Českého rozhlasu. Ešte ako študentka gymnázia sa stala súčasťou Českého komorného orchestra, profesionálneho telesa, ktorého tradíciu založil Václav Talich. V dvadsiatich rokoch sa stala huslistkou Českej filharmónie. S orchestrom absolvovala turné po celom svete a spolupracovala s mnohými svetovými dirigentami. Bola zároveň aktívnou súčasťou mnohých edukatívnych projektov Českej filharmónie ako lektorka. V roku 2017 orchester opustila, aby získala viac tvorivej slobody a času na vlastné projekty.

Už počas študia sa začala hlbšie zaoberať problematikou psychosomatiky hry na husle, vplyvom umenia na človeka a jeho funkciu v spoločnosti. Absolvovala vzdelávanie v expresívnych terapiách, navštevovala semináre klasickej filozofie na Karlovej univerzite v Prahe a ukončila žurnalistickú stáž v kultúrno-politickej revue Přítomnost. Od roku 2014 začala viesť workshopy a semináre psychosomatiky hry na husle a kreatívnej práce pre študentov umeleckých škôl v Českej republike a v lete 2018 a 2019 súčasne na Meadowmount School of Music v USA. V rokoch 2014 – 2016 viedla svoje kreatívne programy v krízových centrách pre deti s hrozbou sociálneho vylúčenia v Prahe, aby podporila ich pozitívny vývoj.

Ako interpretka sa teraz venuje najmä súčasnej hudbe. Pôsobí projektovo ako koncertný majster a sólistka orchestra Berg. Prezentuje sa tiež na vlastných čisto sólových husľových recitáloch modernej hudby u nás i v zahraničí (Európa, USA). Vytvára osvetu českým autorom od povojnovej doby až po súčasnosť.

V roku 2017 založila umeleckú iniciatívu IMUZA, pri ktorej organizuje kultúrne akcie pre deti a širokú verejnosť, prepája umeleckú spoluprácu amatérskeho sveta s profesionálnym a vytvára koncertné možnosti pre mladých začínajúcich umelcov. V roku 2018 založila Inštitút slobody, medzinárodnej projektovej platformy profesionálnej umeleckej spolupráce a umeleckého dialógu nad témami slobody, ľudských práv a demokracie.


VIOLA centrum pre umenie / divadlo
VSTUP VOĽNÝ
Miesta je možné rezervovať, kontaktujte nás: info@violapresov.sk, 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)Sedenie bude upravené podľa aktuálnych opatrení. Naše priestory sú neustále vetrané vďaka vzduchotechnike a pred každým podujatím ich pre Vás zároveň ošetríme dezinfekčnou UV-C lampou.

***
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú podmienky pre vstup na podujatie vychádzať z predpisov aktuálne platných pre deň, v ktorý sa podujatie uskutoční.

Naspäť na výpis