Michal VILEC - spomienkový večer na skladateľa

Autor: VIOLA | Dátum: 26.09.2019 19:00

Príďte si spolu s nami pripomenúť tohto významného hudobníka, ktorý opustil pozemskú púť pred 40 rokmi.
Pôjde o hudobný večer pozostávajúci z koncertnej časti a z rozprávania. Spomínať na Michala Vileca bude jeden z najvýznamnejších slovenských muzikológov, ťažiskovo sa zaoberajúci dejinami slovenskej hudby, prof. Ľubomír Chalupka.

Hostia večera:
prof. Ľubomír Chalupka / muzikológ
Mgr.art. Xénia Jarová / klavír

PROGRAM
Michal Vilec:
Bagatela
Hra
4 prelúdiá
Sonatina in F
Sonatina in A

Michal Vilec (1902 – 1979)
Rodák od Bardejova, maturoval v Prešove. Prestížne hudobné vzdelanie získal na Lisztovej akadémii v Budapešti, kde študoval klavír, dirigovanie, kompozíciu. Pôsobil v Čechách, Prešove, Košiciach a v Bratislave ako dirigent, dramaturg, riaditeľ konzervatória i Hudobného fondu. V roku 1968 získal cenu Jána Levoslava Bellu za skladbu Concertino pre trúbku a dvojitý sláčikový orchester. Autor tvorby pre sólové nástroje, komorné zoskupenia, zbory, orchester.

„Bol to zaujímavý a pritom skromný človek, pôsobil o. i. na čele prešovskej Mestskej hudobnej školy, keď Mikuláš Moyzes ako 70-ročný odišiel do dôchodku“ (Ľubomír Chalupka).

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

VIOLA centrum pre umenie / divadlo
VSTUP VOĽNÝ

Miesta si môžete od 19.8. rezervovať priamo vo VIOLE alebo na info@violapresov.sk / 0905 688 665 (t. č. je aktívne v čase otváracích hodín kaviarne)
Rezervované miesto je potrebné obsadiť minimálne 30 min. pred začiatkom podujatia, v opačnom prípade nárok na rezerváciu miesta zaniká.

Naspäť na výpis