Hudba a poézia

Kúpiť vstupenku online

Autor: VIOLA | Dátum: 24.10.2021 18:00


Pozývame Vás do Violy na hosťujúci program Hudba a poézia.


Projekt HUDBA A POÉZIA predstavuje koncept spočívajúci v kombinácii piesňovej tvorby a poézie. Väčšina vokálnych koncertov čelí dvom hlavným umeleckým problémom. Na jednej strane často bývajú príliš zamerané na osobnosť samotného vokálneho interpreta – jeho hlasový fond, techniku či herecké vlohy, pričom samotná hudba sa dostáva až na druhú koľaj. Intímny vzťah medzi hudbou a zhudobneným slovom, ktorý je pre skladateľa podstatný, nezastáva na takýchto koncertoch miesto, aké by si zaslúžil. Na strane druhej sa často nerealizuje základný predpoklad vnímania symbiózy hudby a slova. Pre plnohodnotný zážitok vnímania poeticko-hudobnej symbiózy je nevyhnutná úplná zrozumiteľnosť obsahu, skrz dobre sledovateľný pôvodný text s paralelným prekladom v bulletine.

V prípade projektu HUDBA A POÉZIA ide o reflexiu hudobnej realizácie poetického textu. Na koncerte sa prelínajú ucelené piesňové cykly (Schumann, Ravel, Suchoň) v podaní našej poprednej vokálnej interpretky Evy Šuškovej s citlivým výberom poetických textov dramaturgicky dopĺňajúcich a dotvárajúcich piesňový repertoár v interpretácii nášho špičkového recitátora Štefana Bučka. Na klavíri sprevádza Ivan Koska.

Usporiadateľ: OZ Euterpa


Účinkujú:

Štefan Bučko – recitácia

Eva Šušková – spev

Ivan Koska – klavír


Program:

Maurice RAVEL(1975 – 1937):

Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé / Tri básne Stéphana Mallarmého (1913)

1.Soupir / Vzdych
2.  Placet futile / Drobná žiadosť
3.  Surgi de la croupe et du bond / Vyšľahnúc z pätky, z výplne...

Eugen SUCHOŇ(1908 – 1993):

Nox et solitudo / výber z cyklu piatich piesní pre mezzosoprán a klavír na básne Ivana Kraska, op. 4 (1932)

  1. 1. Zmráka sa

Ivan KRASKO (1876 – 1958): Plachý akord (1909)

    5.    Topole

IVAN KRASKO: Romaneto (1909)

Robert SCHUMANN(1810 – 1956):

Frauenliebe und Leben / Láska a život ženy / výber z cyklu piesní na básne Adalberta v. Chamissa, op. 42 (1840)

1.  Seit ich ihn gesehen / Odkedy som ho zazrela

3. Ich kann’s nicht fassen / Nerozumiem tomu

Reiner Maria RILKE (1875 – 1926): Tri sonety (1922)

6.  Süsser Freund / Sladký priateľu 

7.  An meinem Herzen / Na mojom srdci

8. Nun hast du mir / Práve si mi

Janko KRÁĽ (1822 – 1876):Zakliata panna vo Váhu a divný Janko (1844)                

Ján CIKKER (1911 – 1989):

Kopala studienku / z Piatich ľudových piesní pre hlas a klavír (1975)

Andrej SLÁDKOVIČ(1820 – 1872): Marína(1844)

Béla BARTÓK (1881 – 1945):

              Dedinské scény / výber z cyklu piatich piesní pre spev a klavír (1924)

3.  Svadba

              4.  Ukoliebavka

              5.  Tanec mládencov


Divadlo VIOLA Prešov
VSTUPNÉ 5 €


Vstupenky si môžete zakúpiť on line na našej web stránke.
Lístky je možné zakúpiť elektronicky priebežne, najneskôr v deň pred konaním podujatia do 24.00 hod. V prípade, že si neviete zakúpiť vstupenku on line, kontaktujte nás: info@violapresov.sk, 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)
Sedenie pravdepodobne nebude zodpovedať číslam na vstupenke, keďže bude upravené podľa aktuálnych opatrení.
Naše priestory sú neustále vetrané vďaka vzduchotechnike.
***
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú podmienky pre vstup na podujatie vychádzať z predpisov aktuálne platných pre deň, v ktorý sa podujatie uskutoční.

Naspäť na výpis