Jevgenij Iršai / hudobný večer so skladateľom

Autor: VIOLA | Dátum: 13.02.2022 18:00


Vzácnym hosťom ďalšieho skladateľského večera vo VIOLE bude Jevgenij Iršai. Ide o skladateľa ruského pôvodu, ktorý žije a pôsobí dlhodobo na Slovensku. Ako profesor skladby na Vysokej škole múzických umení v Bratislave odchoval celý rad talentovaných hudobníkov. Iršai je tvorcom, ktorý hudbu píše a zároveň o nej rád uvažuje. Jeho názory na umenie majú filozofické kontexty.


Hudobný program večera:

Klavírna skladba Dodekafonky XL v podaní Jevgenija Iršaia (svetová premiéra)

Cyklus pre sólový akordeón Pofigušky v podaní Petra Katinu (svetová premiéra)


Hudobné dielo Pofigušky bolo komponované v rámci štipendia FPU

O skladateľovi

Jevgenij Markovič Iršai (1951) je rodákom z Petrohradu. Pochádza z hudobníckej rodiny, jeho otec bol huslistom vo vtedajšom Kirovovom divadle opery a baletu, matka vyučovala hru na klavíri a brat Arnold Iršai dlhé roky účinkoval v orchestri Moskovskej filharmónie.
J.M. Iršai navštevoval Špeciálnu desaťročnú hudobnú školu v Petrohrade, kde sa učil hre na klavír a od roku 1965 aj kompozícii. V štúdiu pokračoval na Konzervatóriu Rimského-Korsakova.
Prostredie, v ktorom študoval, bolo veľmi otvorené a študenti vážnej hudby sa mohli venovať aj iným žánrom.
Po ukončení štúdií pôsobil ako pedagóg na Špeciálnej hudobnej škole pri Konzervatóriu v Petrohrade. Od roku 1991 žije na Slovensku. Krátky čas pôsobil ako korepetítor v Štátnej opere v Banskej Bystrici, v rokoch 1992-1996 vyučoval hru na klavíri a kompozíciu na tamojšom Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu. Na Katedre hudby Univerzity Mateja Bela pôsobil v rokoch 1996-2008, zároveň je od roku 2001 pedagógom na bratislavskej VŠMU. V roku 2003 sa habilitoval na umeleckého docenta, v roku 2010 bol vymenovaný za profesora.


"Je to najlepšia vec v živote človeka – mať žiakov. Aj keď sa potom vydajú iným smerom, môžete s nimi komunikovať, diskutovať, a to vás posúva. Keď máte možnosť žiakovi niečo vysvetliť, nasmerovať ho alebo mu dodať dôveru v seba samého, je to aj pre vás veľké šťastie a pomáha to aj pri vlastnej tvorbe. Niektorí študenti ma natoľko inšpirovali, že ma to podnietilo, aby som začal komponovať novú skladbu."


Iršai je členom Zväzu skladateľov Ruska i Ukrajiny, a tiež členom Spolku slovenských skladateľov pri Slovenskej hudobnej únii. Je aktívny aj ako sólový a komorný hráč, koncertuje na Slovensku a v zahraničí. Jeho diela sú pravidelne a s úspechom prezentované na domácich i zahraničných festivaloch a prehliadkach.
Z rozsiahlej tvorby Jevgenija Iršaia získalo výraznú odozvu napríklad dielo Missa pro liberi (Omša za deti) či cyklus 6 bratislavských koncertov.
Skladateľ je zároveň tvorcom esejistických textov a začal sa tiež venovať abstraktnej maľbe.


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenie, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.


Divadlo VIOLA / divadlo
VSTUP VOĽNÝ

Miesta si môžete rezervovať emailom na adrese info@violapresov.sk, alebo telefonicky na čísle 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.). Sedenie bude upravené podľa aktuálnych opatrení.
Naše priestory sú neustále vetrané vďaka vzduchotechnike.
**
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú podmienky pre vstup na podujatie vychádzať z predpisov aktuálne platných pre deň, v ktorý sa podujatie uskutoční.

Naspäť na výpis