ALŽBETA VEREŠPEJOVÁ: SLOVENSKÁ PROFESIONÁLNA ČINOHRA V PREŠOVE(1943-1968)Alžbeta Verešpejová je Prešovčanka, autorka viacerých kníh pre deti, divadelných a rozhlasových scenárov, dlhoročná dramaturgička Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Publikácia vznikala v priebehu niekoľkých rokov. Predchádzal jej podrobný výskum v archívoch, knižniciach a tiež konzultácie s teatrológmi, umelcami, účastníkmi a pamätníkmi skúmaného obdobia. Je v nej v stručnosti priblížený divadelný život v Prešove do roku 1918, história budovy Mestského divadla, proces vznikania slovenského profesionálneho divadla v Prešove. Zároveň je spomenutá história divadelného krúžku Záborský a naznačené sú dobové kontexty premien divadelného umenia po februári 1948 i cesta od režimu poplatných ľudových hier k hľadaniu autentickosti. Opísaná je tiež najžiarivejšia fáza histórie činohry v druhej polovici 60. rokov 20. storočia, ktorá bola vedená túžbou robiť divadlo vzrušujúce a umelecky čisté.

Publikáciu je možné zakúpiť v Divadle VIOLA. 
Bližšie info: 0910 189 007.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.