Maľub!a

Autor: Viola Centrum pre umenie | Dátum: 09.05.2019 18:00

MAĽ(U)B(!)A

Výstava študentov Štúdia pre dospelých súkromnej ZUŠ s elokovaným pracoviskom v Prešove, bude koncentráciou študijných malieb z aktuálneho školského roka 2018/2019. Práce vznikali pod vedením učiteľa výtvarného odboru Mgr. Tomáša Telepáka, PhD. v priereze tém krajina, človek, zviera. Celé je to o maľbe a ich láske k nej.
Predstava zavesenia plátna na stene, sebe i blízkym k radosti.
„A tak maľ(u)b(i)a, maľujú a ľúbia.“

Súčasťou vernisáže je prezentácia žiakov hudobného odboru pod vedením Lukáša Valkučáka a koncert kapely PoTmeHút s projekciou.

SZUŠ FB: https://www.facebook.com/szuspo1

PoTmeHút FB: https://www.facebook.com/potmehuti/

Vstup voľný

Naspäť na výpis