Vocals - ženský spevácky zbor / koncert

Autor: Viola Centrum pre umenie | Dátum: 03.05.2019 18:00

Pozývame Vás na koncert
ženského speváckeho zboru VOCALS pri PKO v Prešove,
ktorý vznikol v roku 2010. Pôsobí v ňom 26 členiek pod vedením dirigentky Bronislavy Feckovej. Repertoár zboru je rôznorodý. Zbor pravidelne usporadúva vianočné, novoročné a výročné koncerty, koncertuje na Slovensku aj v Čechách. V roku 2016 si zbor vyspieval zlaté pásmo na 2. ročníku Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadke speváckych zborov v Košiciach a 3. miesto na Medzinárodnom festivale sakrálnej hudby Cantate Deo v poľskom Rzesowe. Na Festivale Viliama Figuša Bystrého v Banskej Bystrici bolo zboru udelené strieborné pásmo. V rokoch 2017 a 2018 sa teleso stalo Laureátom súťaže v rámci regionálnej prehliadky zborov v Prešove. Posledným reprezentačným úspechom zboru je strieborné pásmo získané na medzinárodnom festivale Bratislava Cantat II v októbri 2018. Repertoár zboru je bohatý a rôznorodý. Obsahuje nielen diela klasikov, ale aj tvorbu súčasných slovenských, českých, ruských a ďalších autorov. O pestrosti môžeme hovoriť aj v rámci koncertnej činnosti. V sérii koncertných vystúpení bol veľkým zážitkom benefičný koncert v Kostole sv. Martina ve zdi v Prahe, kde VOCALS účinkoval spoločne s PRAŽSKÝM SMÍŠENÝM SBOREM a THE SHORELINE CHORUS z Kanady a výťažok zo vstupného bol venovaný Nadačnému fondu TÓN. Zbor má za sebou bohatú sériu koncertov na renováciu a záchranu historických pamiatok, ako je unikátny organ v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, koncerty v rôznych kostolíkoch, kaplnkách a na ďalších miestach. Na viacerých koncertoch spoluúčinkovali so zborom aj ďalší umelci ako je Martin Babjak /barytón/, Václav Uhlíř /organ/, Miriam Brandisová /soprán/ a hudobné telesá (sláčikové kvarteto, vokálna skupina Briliant, spevácke zbory Nostro Canto, Chorus via musica a ďalší).

V máji 2017 VOCALS usporiadal výročný koncert v PKO Prešov, kde ako hosť účinkoval zmiešaný spevácky zbor LAUDA zo St. Peterburgu (Rusko). Výstupom tohto stretnutia bolo pozvanie na IX. medzinárodný súťažný festival speváckych zborov «Северное Бельканто», ktorý sa koná v St. Peterburgu v dňoch 27.6.- 2.7.2019. Koncom roka 2018 ženský spevácky zbor VOCALS pozvanie na tento festival prijal, absolvuje v rámci neho súťažné vystúpenia v dvoch kategóriách a jeden koncert. Výťažok koncertu bude finančným príspevkom pre členky zboru na cestu do Ruska.

VOCALS: ... spev je naším srdcom i dušou ... tešíme sa na každého poslucháča a diváka.

VIOLA centrum pre umenie / divadlo
Vstupné: 2 €

Vstupenky si môžete zakúpiť priamo v Literárnej kaviarni VIOLA alebo rezervovať na info@violapresov.sk / 0905 688 665 (t. č. je aktívne v čase otváracích hodín kaviarne)
Platnosť rezervácie vstupeniek končí 24 hodín pred konaním podujatia. Ak rezervované vstupenky nebudú vyzdvihnuté v tejto lehote, budú zaradené do predaja.

Naspäť na výpis