Vizuálne umenie

O NÁS
AKTUÁLNA VÝSTAVA VO VIOLE
PRIPRAVUJEME
HISTÓRIA
O NÁS


Výstavná činnosť vo VIOLE je rozvíjaná od začiatkov existencie, teda od roku 2016. Ťažiskovo je nasmerovaná k prezentácii umelcov, ktorí pôsobia v regióne alebo ktorí z neho pochádzajú. Pozornosť je venovaná predstavovaniu tvorby profesionálnych umelcov v oblasti vizuálneho umenia a zároveň podpore neprofesionálneho umenia. Samostatnú líniu tvorí prezentovanie umenia ľudových tvorcov a tiež výstavy prác študentov a žiakov umeleckých škôl. Zároveň sa venujeme vzdelávaniu v oblasti výtvarného umenia - v podobe workshopov pre žiakov, rodičov s deťmi a pre pedagógov.AKTUÁLNA VÝSTAVA VO VIOLE


Ľutujeme, ale v čase keď je kaviareň pre verejnosť zatvorená, nie je možné organizovať výstavy.PRIPRAVUJEME


Jana Štefličková /CZ/ - Výstava fotografií v rámci projektu Umelec a slobodaHISTÓRIA VÝSTAV

2020

2.10. 2020

Créme de la créme výber z autorských výstav 5 ročnej histórie Galérie kýchania mozgu

6.3. 2020

Ja, my alebo oni? Výstava o stretnutiach a cestovaní

1.3. 2020

Vynášky do nebies
201913.12.
2019Hrany
/ Kontakt – Dvojvýstava Nikoly Varcholíkovej a Patrície
Pavlíkovej16.10.
2019Zvieracie
domy - výstava poľskej ilustrátorky Anny Sedziwy10.9.
2019Pressov
Paparazzi – retro. Výstava fotografií členov regionálnej
organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove19.6.
2019Kristína
Podmanická: Čipka v obrazoch (paličkovaná autorská čipka,
plošné a trojrozmerné obrazy)30.5.
2019Učím
sa vidieť ako fotograf. Výstava fotografií študentov
študijného odboru Úžitková fotografia Súkromnej strednej
odbornej školy ELBA, Prešov.9.5.
2019MAĽ(U)B(!)A
– Malebné štúdie štúdia pre dospelých Súkromnej ZUŠ,
Nám. Mieru 1, Prešov6.4.
2019Ľudmila
Balková: Keď kvitne láska (maľba)2.3.
2019Joga
ako poézia pohybu. Výstava fotografií jogových asan.
2018

27.11.2018

Jana Michalková: Maľovaný sen (podmaľba na sklo)

30.10.2018

Rudolf Štursa(CZ): Duše krajiny a lidí. Fotografie z Podkarpatskej Rusi.

16.10.2018

Peter Leginský: Dalmatínske dotyky a nálady Tučepi II. (fotografia)

1.9.2018

Výstava výtvarných prác hudobnej skladateľky Jany Kmiťovej. (kresba)

10.7.2018 

Emil Semanco: MIRACL E.S. continue (koláž)

19.6.2018

Vladimír Seman ml.: DIG.IT! (počítačová grafika)

31.5.2018

Očami mladých fotografov. Výstava prác študentov študijného odboru Úžitková fotografia Súkromnej strednej odbornej školy ELBA, Prešov (fotografia).

4.5.2018

Gabriela Ghillányová Hatami: Mnoho rozmerov. Jedna symfónia. (cestovateľská fotografia)

16.4.2018

Hudobný plagát. Výstava prác študentov odborov Dizajn - grafický a priestorový a Grafik digitálnych médií SSOŠ Postupimská, Košice

27.3.2018

Milan Špak: Nyni i prisno (výtvarný koncept inšpirovaný byzantskou ikonou, maľba na drevo)

7.3.2018

Karol Stollmann: Ticho (fotografia)

7.2.2018

Deväť / Martin Vlado - výstava fotografických ilustrácií k básnickej zbierke Martina Vlada "Zväčšovanie priestoru". 1 spisovateľ + 9 autorov fotografií (Alexandra Keselicová, Dávid Hanko, Diana Simanová, Barbora Girmanová, Katarína Bajkayová, Ines Karčáková, Nikolas Bernáth, Alžbeta Schnurerová, Eva Vlnková)

16.1.2018

Július Alcnauer: Okamihy (fotografia)
20179.12.2017Marian
Pażucha (PL) – drevorezba15.11.2017Vladimír
Seman: Prešov: ráno a večer (fotografia)23.10.2017Juraj
Sabol: Fotografie14.9.2017akad.mal.
Michal Čabala: Spomienka na Miša (kresba a maľba)20.6.2017Martina
Konkoľová: Dokonalo nedokonalé nite (paličkovaná čipka)26.4.2017Zuzana
Kalinak: Formovanie (maľba)22.3.2017Anna
Sędziwy (PL): Výber z tvorby (ilustrácie kníh pre deti)6.3.2017Milan
Špak: Skryté v odkrytom (výstava fotografií z Tibetu)25.1.2017Jakub
a Fedor Vico: Dvaja z Weberovej 2 (digitálna maľba / karikatúra,
kresba, portrét, drevoryt)5.1.2017Tomáš
Pavlič: Transformácia - zachráňme pohorie Branisko
(fotografia)

201630.11.2016Ivana
Pančáková: Súkromný priestor (maľba)22.9.2016Andrej
Smolák: Melódia noci (maľba)