Každý múr je bránou - dokument v rámci cyklu Kinedok

Kúpiť vstupenku online

Autor: Viola Centrum pre umenie | Dátum: 27.05.2019 17:00

„KTORÉ SNY SÚ DÔLEŽITEJŠIE, KEĎ SA ŽIVOT KONČÍ - TIE, KTORÉ SA NAPLNILI, ALEBO TIE, KTORÉ NEVYŠLI?“
pýta sa novinárka v dokumente KAŽDÝ MÚR JE BRÁNOU v čase,
keď práve padol berlínsky múr.

Milí priatelia,
znova po roku začíname vo VIOLE s premietaním dokumentov KINEDOKu.
Dôvodom sú na jednej strane samotné dokumenty umeleckým spôsobom hovoriace o rôznych závažných spoločenských témach, no rovnako veľký význam má možnosť následných diskusií po premietaní, ktoré by mohli byť priestorom pre kultivovanú debatu, stretanie rôznych uhlov pohľadu, spoločné hľadanie, ľudsky obohacujúce stretnutia.

Bulharsko-francúzsky dokument KAŽDÝ MÚR JE BRÁNOU vznikol na základe politických archívov spojených s osobnými textami a kladie si otázky, ktoré sa, napriek tomu, že sú vo filme zafarbené konkrétnou situáciou Bulharska, dotýkajú aj slovenského kontextu. Aké predstavy spájali ľudia so zmenou spoločenského systému, čo pre nich bolo a je dôležité, ktoré z ideálov toho času v nás ešte žijú a na ktoré sme zabudli? Čo si od nás žiada ozajstná zmena?
Možno s pripomenutím si týchto udalostí nemusíme čakať až do novembra na okrúhle výročie – veď istým spôsobom sme v situácii rozhodovania sa a premieňania seba i krajiny neustále.

VIOLA centrum pre umenie / klub
Vstupné: 2 €


Vstupenky si môžete zakúpiť on line na http://www.violapresov.sk/prog... alebo osobne priamo vo Viole v čase otváracích hodín.

Naspäť na výpis